۱۳۸۸ مرداد ۲۶, دوشنبه

وبلاگ کانون دفاع ازحقوق زنان و کودکان تهران فیلتر شد!

کانون دفاع ازحقوق زنان و کودکان تهران در سال 85 با اخذ مجوز از استانداری تهران فعالیت رسمی خود را آغاز نمود که در این راستا، اهداف کار خود را که توجه به حقوق تضییع شده زنان وکودکان که بیشترین آسیب های اجتماعی در تمامی جوامع متوجه آنهاست و به عنوان شهروندان درجه دو محسوب می شوند، لزوم تشکیل چنین کانونی ضرورت پیدا کرد که از همان آغاز فعالیت همانگونه که در سوابق روشن کار کانون موجود است، با برپایی سمینارها به مناسبت های مختلف روز های جهانی از جمله: برگزاری سمینار 25 نوامر روز جهانی خشونت علیه زنان در سال های 86 و 87، برگزاری مراسم 8 مارس روز جهانی زن در سال های 85 تا 88، برگزاری نمایشگاه عکس با عنوان چتری برای فراموش شدگان کوچک درخصوص کودکان کار و خیابان، بزگراری روز جهانی کودک ، نشریه الکترونیکی در خصوص مسائل و موضوعات زنان وکودکان و....اینها اشاره ای کوچک از فعالیت های کانون می باشد که با تمامی مشکلات و محدودیت های موجود توسط کانون صورت گرفته که تماماً در راستای اختیارات و شرح وظایف موجود در اساسنامه کانون و طبق مقررات قانون اساسی و اختیارات کانون بوده است و در آخرین فعالیت خود باتوجه به دیدگاه و نظرات روشنمان در خصوص عدم شرکت در انتخابات و در جریانات بوجود آمده پس از انتخابات بدون هرگونه جانبداری از فرد و یا حرکتی، با استناد به ماده 27 اصل قانون اساسی که هرگونه اعتراض و تجمع آرام و بدون خشونت را مجاز می داند، خود را موظف دانستیم که برای دلجویی از مادران داغدار و آسیب دیدگان اخیر بیانیه ای در حمایت از کمپین آزادی زندانیان معترض اعلام کنیم که متاسفانه منجر به فیلتر شدن وبلاگ کانون دفاع ازحقوق زنان وکودکان تهران گردیده است .
کانون دفاع ازحقوق زنان وکودکان تهران
23/5/88
وبلاگ کانون به دلیل فیلتر شدن به این آدرس http://kzk85.blogspot.com/ تغییر یافت

هیچ نظری موجود نیست: